Blog

Zwierciadła optyczne

Dzieci badały więc jaki obraz powstaje w zwierciadłach płaskich (folia aluminiowa). wypukłych i wklęsłych (łyżka). Potem na bardzo mądrych schematach wyjaśnialiśmy sobie  zasadę powstawania obrazu pomniejszonego i odwróconego.

Częścią naszych dzisiejszych zajęć było też przypomnienie sobie o wielkiej roli zwierciadeł w baśniach: “Królowa Śniegu”.  “Lis Witalis”, czy “Śnieżka”.