Aktywności

nauka

Przedszkole oferuje dzieciom ciekawe, dostosowane do możliwości rozwojowych zajęcia edukacyjno- poznawcze. Dla grup młodszych nauczycielki opracowują plany miesięczne. Grupa Niebieska pracuje metodą projektów, każdemu z nich poświęcając od 4 do 8 tygodni. W tym roku szkolnym projekty „Dla Niepodległej”, „Starożytny Egipt” oraz „Japonia” zakończyły się wielkimi quizami, w których brały udział wszystkie dzieci z grupy, a projekt „Poznajemy Polskę – Toruń” wycieczką do tego miasta.
Nauczycielki przedszkola i instruktorzy zajęć dodatkowych (rytmiki, logopedii, tańców czy ceramiki) wspólnie planują swą pracę.
Starannie dobierane są podręczniki, wskazywane przez nauczycielki poszczególnych grup po kilkutygodniowych prezentacjach, konsultacjach i naradach. W roku szkolnym 2018/2019 grupa Czerwona korzystała z kart pracy „Tropiciele” WSiP, grupa Żółta „Trampolina” PWN, a grupa Niebieska „Plac zabaw” WSiP.
Najstarsza grupa Niebieska jest grupą, dla której prowadzony jest roczny program przygotowania przedszkolnego, zawierający między innymi (omawianą z rodzicami podczas indywidualnych spotkań) diagnozę jesienną i wiosenną oraz wnikliwą informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (przekazywaną rodzicom do końca kwietnia).

zabawa

Zapewniając przedszkolakom możliwość uczestniczenia w różnorodnych zajęciach dydaktycznych należących zarówno do podstawowego pakietu edukacyjnego, jak i do oferowanego pakietu zajęć dodatkowych doceniamy rolę zabawy w rozwoju dziecka. Dlatego każdego dnia dzieci mają możliwość uczestniczenia w zabawach takich jak• zabawy konstrukcyjne (z wykorzystaniem piasku śniegu, materiału przyrodniczego, różnorodnych klocków)

• zabawy dydaktyczne (turnieje zagadek, indywidualne prezentacje)
• zabawy ruchowe podczas zajęć sportowych na boiskach, halach treningowych, salach przedszkola• zabawy tematyczne w oparciu o kąciki dostępne w salach przedszkola (sklep, kawiarenka, fryzjer, kuchnia), na placach zabaw (statek piracki, dinozaury), oraz realizowane podczas takich imprez jak bal przebierańców, bal makulaturowy czy Bal Misia, piknik Święto Niezapominajki
• zabawy badawcze wprowadzające dzieci w tajniki botaniki, chemii i fizyki (uprawa i obserwacja roślin w przedszkolnym ogródku, wykrywanie skrobi, badanie kwasowości produktów przy użyciu własnych preparatów, badanie właściwości powietrza i wody)

kultura
Nasze nauczycielki jak zwykle w październiku zorganizowały konkurs recytatorski, w którym wzięły udział wszystkie dzieci z grup: Żółtej i Niebieskiej.W kwietniu odbył się tez konkurs recytatorski “Moja Warszawa”
Propagowaniu kontaktów przedszkola z kulturą służą też lekcje muzealne starannie dobierane do możliwości percepcyjnych dzieci i tematyki kolejnych projektów realizowanych w przedszkolu. Obszerna lista zrealizowanych zajęć muzealnych znajduje się w zakładce WSPÓŁPRACA.
W związku z udziałem przedszkola w projekcie “Szkoła Varsavianistyczna” przedszkolaki uczestniczyły w wielu wydarzeniach kulturalnych na trenie przedszkola i poza nim. Obszerne sprawozdanie z działań w tym obszarze dostępne jest na stronie głównej przedszkola.
Przedszkole współpracowało z teatrami Guliwer, Lalka, Teatr Powszechny, Teatr Sabat oraz fundacją Dziecięce Ogrody Muzyczne. W roku szkolnym 2018/2019 przedszkolaki z grupy Żółtej uczestniczyły w 4 spektaklach, a z grupy Niebieskiej w 8 przedstawieniach, oglądając między innymi dziecięcą klasykę („Kopciuszek”, „Wendy” (na motywach Piotrusia Pana), „Piaskowy wilk”, “Alladyn”, „Byczek Fernando”) oraz nowatorskie spektakle będące adaptacjami współczesnej literatury dla dzieci (“Miłoś, czyli nie bój się łosiu”, “Mała draka o zwierzakach”, “Choinka”, “Gwiazdka”, „Bromba” ). Muzycy współpracujący z Dziecięcymi Ogrodami Muzycznymi umożliwili nam udział w trzech koncertach, podczas których poznaliśmy polska muzykę skandynawską, muzykę angielską i francuską.
• Przedłużyliśmy współpracę z grupą muzyków “Koncerty Muzalindy” poznając na 5 spotkaniach, w trakcie opowiadania interesujących bajek muzycznych, różnorodne instrumenty i terminy muzyczne.

• Nasze nauczycielki jak zwykle w październiku zorganizowały konkurs recytatorski, w którym wzięły udział dzieci z grup: Żółtej i Niebieskiej. Tematem konkursu była „Polska”. W maju odbył się też konkurs recytatorski “Wiosna”. Duże okazało się zaangażowanie rodziców, wybierających wiersze, przygotowujących rekwizyty, uczących tekstu czy nawet piszących tekst wiersza
• Propagowaniu kontaktów przedszkola z kulturą służą też lekcje muzealne starannie dobierane do możliwości percepcyjnych dzieci i tematyki kolejnych projektów realizowanych w przedszkolu. Obszerna lista zrealizowanych zajęć muzealnych znajduje się w zakładce WSPÓŁPRACA.

ow]

sport

• Przedszkole realizuje program sportowy opracowany dla nas przez pracownika naukowego AWF dr Tadeusza Staniszewskiego, który uwzględnił wiek dzieci, ich dojrzałość fizyczną, psychiczną i społeczną. Za aktywność fizyczną przedszkolaków w roku szkolnym 2018/2019 odpowiadały w szczególności dwie absolwentki AWF pracujące w przedszkolu – Barbara Matuszewska (mająca również uprawnienia instruktora pływania i instruktora rekreacji ruchowej) oraz Anna Święcka oraz prowadząca raz w tygodniu zajęcia gimnastyki korekcyjnej Zofia Blicharska, a także nauczycielka grupy Niebieskich Anna Lasota.

Najmłodsza grupa – Czerwona dwa razy w tygodniu uczestniczy w półgodzinnych zajęciach gimnastyki ogólnorozwojowej. W grupie Żółtej (średniaków) wprowadzona została gimnastyka korekcyjna w wymiarze ½ godziny/tygodniowo oraz zajęcia na hali treningowej klubu judo (prowadzone przez nauczycielkę sportową). Grupa najstarsza – Niebieska kontynuuje zajęcia na hali, pod kierunkiem trenerów klubu Tie Break, uważanych za jednych z najlepszych w Polsce specjalistów od treningu tenisowego dzieci najmłodszych. Uzupełnieniem powyższych aktywności są proponowane dla dzieci powyżej 4 roku życia zajęcia funny judo prowadzone przez klub JUDO LEGIA WARSZAWA należący do dwukrotnego olimpijczyka Krzysztofa Wiłkomirskiego. W tej formie zajęć w roku szkolnym 2018/19 uczestniczyło 19 osób, czyli 70% przedszkolaków, którym dedykowane są powyższe zajęcia.
Bardzo lubianą przez dzieci sportową rywalizację zaproponowaliśmy przedszkolakom podczas Przedszkolnych Zimowych Igrzysk Olimpijskich.

 

Nasze przedszkolaki korzystają często z pobliskiej infrastruktury sportowej:

  • dzieci z grup Żółtej i Niebieskiej odbyły w tym sezonie zimowym 4 treningi łyżwiarskie na lodowisku
  • dzieci  z wielką radością uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych na trampolinach Hangaru 646
  • przedszkolaki ze wszystkich grup korzystały z boisk pobliskiego gimnazjum

Kontynuowane były  zajęcia na basenie Koncertowa, w których uczestniczyło (raz w tygodniu) 9 osób spośród 18, którym dedykowany był ten projekt. Trening pływacki zaowocował startem przedszkolaków w ogólnoursynowskich turniejach Foki na start (listopad 2017, kwiecień 2018).

Przedszkole propaguje też aktywność sportową w gronie rodziny. W roku szkolnym 2017/2018 zorganizowało dla rodziców i dzieci

  • VII Rodzinny Bieg Przełajowy (wrzesień 2017)
  • sobotnie podchody w Lesie Kabackim (październik 2017)
  • sobotnią wycieczkę rowerowa do Lasu Kabackiego (czerwiec 2018)
  • turniej plażowej piłki siatkowej, czyli sportowy Dzień Taty z okazji Dnia Taty (czerwiec 2018)

Wszystkie nasze starania o aktywność fizyczną wychowanków, zaowocowały dobrymi wynikami podczas rywalizacji ursynowskich przedszkolaków. Nasze przedszkole zajęło czwarte miejsce w  XVII Turnieju o Puchar Wielkiego Ursynowskiego Misia w maju 2018 roku (startowało 11 zespołów), a także dzielnie walczyło w turnieju drużyn piłkarskich ursynowskich przedszkoli.

Przedszkole monitoruje rozwój sprawności fizycznej podopiecznych. We wrześniu 2017 i czerwcu 2018 roku odbyły się próby Wrocławskiego Testu Sprawności Fizycznej Przedszkolaków. Starannie opracowane wyniki zostały udostępnione rodzicom wraz ze wskazówkami dotyczącymi domowej opieki nad fizycznym rozwojem dziecka.

Nasze przedszkolaki korzystają często z pobliskiej infrastruktury sportowej:
• dzieci z grup Żółtej i Niebieskiej odbyły w tym sezonie zimowym 2 treningi łyżwiarskie na lodowisku
• dzieci z wielką radością uczestniczyły w zajęciach zorganizowanych na trampolinach Hangaru 646
• przedszkolaki ze wszystkich grup korzystały z boisk pobliskiej szkoły podstawowej
Kontynuowane były zajęcia na basenie Koncertowa, w których uczestniczyło (raz w tygodniu) 7 osób spośród 18, którym dedykowany był ten projekt. Trening pływacki zaowocował zachęcaniem do zapisania dzieci na start w ogólnoursynowskich turniejach Foki na start (listopad 2018, maj 2019)
Przedszkole propaguje też aktywność sportową w gronie rodziny. W roku szkolnym 2018/2019 zorganizowało dla rodziców i dzieci
• VIII Rodzinny Biało – Czerwony Bieg Przełajowy (wrzesień 2018)
• sobotnie podchody w Lesie Kabackim (wrzesień 2018)
• sportowe Święto Rodziny (czerwiec 2019)
Wszystkie nasze starania o aktywność fizyczną wychowanków, zaowocowały pozytywnym nastawieniem do wysiłku fizycznego. Nasze przedszkolaki z wielką radością uczestniczyły w Zimowych Igrzyskach organizowanych przez przedszkole czy w sportowych zabawach podczas pikniku integracyjnego na pobliskich boiskach (czerwiec 2019).Reprezentanci przedszkola z grupy Niebieskiej dzielnie walczyli w turnieju drużyn piłkarskich ursynowskich przedszkoli.
Przedszkole monitoruje rozwój sprawności fizycznej podopiecznych. We wrześniu 2018 roku odbyły się próby Wrocławskiego Testu Sprawności Fizycznej Przedszkolaków. Starannie opracowane wyniki zostały udostępnione rodzicom wraz ze wskazówkami dotyczącymi domowej opieki nad fizycznym rozwojem dziecka.

[/row]

f3

Nasze przedszkole aktywnie współpracuje z:

*Ursynowskimi bibliotekami dla dzieci i młodzieży (mieszczącymi się przy ulicy Wasilkowskiego i przy ulicy Barwnej). Dzięki dwukrotnym w ciągu miesiąca wypożyczeniom książek przedszkolaki ze wszystkich grup mogły zapoznać się w roku szkolnym 2018/2019 z około 200 pozycjami z zakresu literatury pięknej i popularnonaukowej.
*Klubami tenisowymi Tie Break i Judo Legia Warszawa wzbogacając zasoby lokalowe i kadrowe przedszkola.
*Warszawskimi muzeami, które przygotowały dla nas lekcje wzbogacające tegoroczne projekty:
• Muzeum Narodowe zaproponowało udział w lekcjach muzealnych “Ożywione obrazy”, “Pory roku, pory dnia” i “Tam, gdzie piaski pustyni zasypywały świątynie”, „O! Matejko”
• Ogród Botaniczny w Powsinie zaprosił nas na plenerowe warsztaty „Tajemnice drzewa”
• Przedszkolaki odwiedziły Centrum Nauki Kopernik : grupa Żółta – Planetarium, a grupa Niebieska, podczas projektu przyrodniczego, wystawę czasową „Powietrze, czyli nic”
• Podczas kwietniowego projektu „Japonia” Niebiescy wzbogacali swa wiedzę w Centrum Kultury i Informacji Japonii, korzystając z eksponatów i zasobów bibliotecznych zgromadzonych przez tę placówkę
• Wspaniałe wilanowskie ogrody były z kolei scenerią czerwcowej lekcji muzealnej “Królewska rodzina”
• Podczas czerwcowego projektu Muzealna Warszawa Niebiescy uczestniczyli ponadto w lekcjach muzealnych w Muzeum Chopina, Muzeum Ewolucji

*Organizacją UNICEF. W tym roku szkolnym uczestniczyliśmy w akcji – “Pomoc dla Syrii”, przekazując pomoc pieniężna uzyskana ze sprzedaży ozdób świątecznych wykonanych w czasie wspólnej sobotniej pracy
*Policją, która na zaproszenie przedszkola zorganizowała pogadankę wpisującą się w zagadnienia realizowanego jesienią projektu „Bezpieczny przedszkolak”
*Uczelnią SGGW, udostępniającą nam na zajęcia przyrodnicze interesujący park i bogatą kolekcję magnolii oraz zapraszającą na pełną atrakcji Majówkę SGGW
*Warszawskim ZOO, do którego odbyła się w czerwcu interesująca wycieczka Żółtych


*Rodzicami
.

W tym roku szkolnym świętowaliśmy 10 lecie przedszkola. Zaangażowanie kadry w przygotowanie imprezy było ogromne:
– tworzenie list mailingowych absolwentów począwszy od 2011 roku.
– pisanie scenariusza imprezy
– zaprojektowanie i wykonanie dekoracji
– asystowanie przy tworzeniu pamiątkowego albumu
-współpraca z osobami zaangażowanymi w szycie strojów i przygotowanie występu dzieci
Rodzice najczęściej odpowiadali pozytywnie na zaproszenie i dzięki współpracy z nimi mogliśmy dowiedzieć się o losach naszych absolwentów, zaprezentować talenty rozwijane jeszcze w przedszkolu.
Dzięki zaangażowaniu rodziców zebraliśmy w tym roku szkolnym kilkaset kilogramów makulatury, a uzyskane ze sprzedaży pieniądze przeznaczyliśmy na zakup filmów edukacyjnych dla przedszkola.
Dziesięcioro Rodziców zaangażowało się w wystawienie spektaklu “Kopciuszek” (przedstawienie to uświetniło Dzień Dziecka), wcielając się w role, przygotowując kostiumy i tworząc oprawę muzyczną .
Dzięki zaangażowaniu rodziców podczas sobotniego spotkania rodzinnego wykonanych zostało kilkadziesiąt ozdób świątecznych, a dochód z ich sprzedaży przekazany został organizacji UNICEF.
Rodzice chętnie uczestniczyli też w warsztatach plastycznych, czy okolicznościowych spotkaniach (Święto Rodziny, Boże Narodzenie, warsztaty wielkanocne).

Dzieci ze wszystkich grup mogły też uczestniczyć w następujących sobotnich spotkaniach rodzinnych:
• sportowych (bieg przełajowy, podchody w Lesie Kabackim, Olimpiada Szachowa dla juniorów i seniorów)
• plastycznych (zdobienie pierników, wykonanie ozdób na kiermasz świąteczny)
• przyrodniczych (pracowita sobota w przedszkolnym ogrodzie)
• edukacyjnych (spacer śladami warszawskich legend, eksperymenty chemiczne, wizyta w Himalajach, Dzień Japoński, gry planszowe, spacer Krakowskim Przedmieściem śladami Chopina, wieczór pieśni patriotycznej)

Rodzice dzieci z grupy Żółtej, zaproszeni prze nauczycielki czytali dzieciom.
Po raz pierwszy przedszkole włączyło się do ogólnopolskiej akcji „Zaczytani”. Dzięki zaangażowaniu i ofiarności rodziców zebraliśmy ponad 250 książek, które trafią do potrzebujących- oddziałów dziecięcych w szpitalach, wiejskich świetlicach, domach opieki.
Dzięki zaangażowaniu rodziców przygotowujących oryginalne kostiumy i rekwizyty oraz współpracy z instruktorami tańca z firmy SMILE SPORT przedszkolaki ze wszystkich grup uczestniczyły w niecodziennych balach: Makulaturowym i Pluszowego Misia.
Współpraca i zaufanie, którym obdarzają nas rodzice pozwoliły kolejny raz zorganizować całodniową wycieczkę pociągiem tym razem do Torunia. Taka wyprawa oprócz walorów czysto poznawczych (seans w Planetarium, poznanie postaci i dokonań znakomitego astronoma Mikołaja Kopernika, zwiedzanie Starego Miasta, poznanie legend i smaku toruńskich pierników ) była dla przedszkolaków znakomitą lekcją samodzielności i odpowiedzialności.
Kolejny już siódmy rok trwa współpraca z przyrodnikiem panem Romanem Personą prezentującym co dwa miesiące ciekawe zwierzęta. Przybliżaniu dzieciom świata roślin i zwierząt służą regularne wyjazdy do gospodarstw agroturystycznych – w tym roku szkolnym jesienna wyprawa do “Czterech pór roku” i czerwcowa do gospodarstwa w Klembowie.
osiagniecia

  

Maj 2019. Nagroda dla przedszkolaka z grupy Niebieskiej w ogólnowarszawskim konkursie plastycznym „Japoński wachlarz sakurą malowany”.
Marzec 2019 Start 4 przedszkolaków z grupy Niebieskiej w międzyszkolnym turnieju szachowym w Wołominie zakończony zdobyciem przez uczestników IV kategorii szachowej.