Blog

Wspólne rysowanie Kasi

Dzęki temu każda praca powstała poprzez rysownaie jej fragmentów przez wszystkie dzieci z grupy.