Blog

Wrocławski test sprawnosci-próba 2 i 3

Każda próba wykonywana jest przez dziecko pięciokrotnie – dwie próby nie są mierzone, a z 3 mierzonych prób  wybierana jest najlepsza i przeliczana na punkty (według stosownej tabeli). W następny poniedziałek wykonana zostanie próba 4 (rzut piłką lekarską), a wyniki  udostępnione rodzicom oraz przeanalizowane przez nauczycielki pod kątem kierunków dalszej pracy z Niebieskimi.