Blog

Wrocławski test sprawności fizycznej – sprawdzian wiosenny

Najpierw bawiliśmy się w odmierzanie 5 metrową miarką dystansu 20 metrów, potem próbny bieg (po krótkiej rozgrzewce) i wreszcie 3 próby z mierzeniem czasu. Przed nami jeszcze trzy sprawności, a potem opracowanie wyników.