Blog

Warszawskie pejzaże

Zapraszamy do oglądania, zgadywania i podziwiania zmysłu obserwacji,  wyobraźni i technicznej biegłosci starszaków.