Blog

Wakacyjny konkurs dla Przedszkolaków i Ich Rodziców

Regulamin konkursowy 2015

1. W konkursie mogą brać udział wszystkie przedszkolaki, a także ich rodzeństwo, kuzyni, zaproszone koleżanki i koledzy

2. Konkurs składa się z dwóch odrębnych częsci- można brać udział tylko w jednej częsci

a) Częsć sportowa polega na odbyciu jednego lub kilku spacerów i opisaniu ich  z pomocą rodziców w dowolnej formie ( Z PODANĄ ILOSCIĄ PRZEBYTYCH KILOMETRÓW!). Opis należy w dowolnej formie (osobiscie, pocztą tradycyjną lub mailową) dostarczyć do przedszkola do 20 sierpnia. Przysłane opisy tras staną się podstawą do zdobycia odznaki “Siedmiomilowe buty” polegającej na łącznym przejsciu 30 km. Wiele osób z grupy Niebieskich ma do przejscia już tylko 6-8 km, by spełnić warunki zdobycia odznaki. Uroczyste wręczenie zweryfikowanych w PTTK odznak nastąpi 31 sierpnia oraz 1 wrzesnia (termin do wyboru) w tradycyjnym miejscu spotkań – kawiarence Singidunum

b) Częsć plastyczna konkursu polega na wykonaniu pocztówki z materiału przyrodniczego znalezionego podczas wakacyjnego spaceru. Wręczenie nagród autorom pocztówek dostarczonych do przedszkola do 30 sierpnia nastąpi w takim samym trybie jak dla zdobywców odznaki “Siedmiomilowe buty”