Blog

Szkoła na pTAK

Tematem pogadanki były tropy i ślady zwierząt. Oglądaliśmy więc tropy pozostawiane przez skrzydlatych mieszkańców drzew – odciski ich pazurów oraz ich ślady czyli zgubione pióra, ślady żerowania na drzewach czy nasionach. Najwięcej emocji wzbudziło oglądanie piór: olbrzymich orła przedniego, malutkich i kolorowych sójki, perłowo nakrapianych bażanta. Pani prelegentka bardzo ciekawie opowiadała  o funkcjach piór: okrywowych, sterownych, nośnych ilustrując swe słowa pokazem różnorodnych piór.