Blog

Sobotnie warsztaty rodzinne

Podczas pracowitych warsztatów zgodna współpraca dzieci i rodziców zaowocowała powstaniem 3 oryginalnych kukieł. Marzanny czekają na spotkanie z wszystkimi przedszkolakami do poniedziałku, kiedy to wezmą udział w naszej zabawie  pożegnania zimy.