Blog

Sobotni spacer w parku SGGW

Nasze zajęcia były bardzo różnorodne:

  • poznawcze (przypominaliśmy sobie nazwy drzew, szukaliśmy zaznaczonych na planie parku drzew, rozmawialiśmy o ciekawostkach dotyczących niektórych gatunków czy konkretnych egzemplarzy drzew)
  • rekreacyjne (spacerowaliśmy w spokojnym świetnie zagospodarowanym miejscu, pod jaworem bawiliśmy się wesoło w znana od dziesiątków lat zabawę  “Jawor, jawor, jaworowi ludzie”)
  • artystyczne (układaliśmy kolorowe bukiety, zbieraliśmy liście do suszenia)
  • integracyjne                                                                                                                                                                                                             Zapraszamy więc na kolejne sobotnie przedpołudnia!