Blog

Przeliczamy i porównujemy,czyli piątkowe zabawy matematyczne

Gra ta to kilkadziesiąt książeczek zawierających karty  z różnorodnych obszarów wiedzy i specjalny suwak, który my nazwaliśmy “parkingiem samochodowym”. Dziecko jadąc swym samochodem i parkując go na wybranym miejscu, ma możliwość samodzielnej weryfi