Blog

Przedszkolne Igrzyska

Dzieci uczestnicząc w turnieju sportowych zagadek, oglądając prezentację przygotowaną przez Ciocię Basię, wykonując tematyczne prace plastyczne, regularnie biorąc udział w przedszkolnych zajęciach sportowych były doskonale przygotowane do dzisiejszej zabawy i teoretycznie, i praktycznie. Kibicowały nam przedszkolaki z grupy Czerwonej, włączając się w sportowe zabawy przed właściwymi konkurencjami.

A Igrzyska rozpoczęły się oczywiście od uroczystego wniesienia flagi olimpijskiej na stadion, zapalenia znicza i złożenia przysięgi. Dzieci – podzielone na grupy według wieku, startowały w trzech konkurencjach: biegu na 50 metrów, skoku w dal z miejsca i rzutu woreczkiem. Wszystkie wyniki były dokładnie mierzone i przeliczane na liczbę punktów zdobytą w trójboju. Wszyscy startujący zawodnicy wykazali się hartem ducha i wolą walki, więc wspaniale ukończyli cały trójbój i stanąwszy na podium dumnie odbierali pamiątkowe dyplomy i medale.