Blog

Przedszkolaki i rachunek prawdopodobieństwa

Ku zaskoczeniu cioci dzieci znają dobrze symbol “%” oraz jego znaczenie.-“Widziałem to w reklamie banku; bateria w telefonie jest naładowana w 50%; sok 100 % naturalny”- to tylko niektóre przykłady podawane przez uczestników zajęć. Z równą łatwością dzieci operowały w trakcie zajęć pojęciami: zdarzenie niemożliwe, mało prawdopodobne, pewne. A wszystkie te zagadnienia omawiane były w atmosferze uśmiechu i żartu, gdy dzieci analizowały treść zabawnych zdań odczytywanych przez ciocię lub przedszkolaki (w grupie Niebieskiej). Oj, widać na naszych zajęciach, że koniec roku szkolnego blisko – przedszkolaki pokazują na nich naprawdę duże umiejętności – czytają samodzielnie lub z niewielką pomocą, analizują dane, wyciągają wnioski, samodzielnie myślą!