Blog

Pożegnanie Niebieskich – część II

Przygotowanie tak miłego pożegnania zawdzięczamy nauczycielkom i dzieciom z obydwu młodszych grup. Żegnającym się z przedszkolem straszkom podobały się konkursy, z zachwytem usiedli przy kolorowych stołach, słuchali z uwagą wierszy recytowanych prze młodsze koleżanki i kolegów, odebrali z radością pamiątkowe albumy. Ten dzień na długo zostanie w naszej pamięci – dziękujemy!