Blog

Plany Czerwonych w maju

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
Maj 2015
Grupa Czerwona

I. Kto ugasi pożar?
• Poznanie przyczyn powstawania pożarów
• zapoznanie z pracą strażaka i zadaniami straży pożarnej
• zapoznanie się z wierszem W. Broniewskiego „Pożar”, omówienie treści wiersza
• doskonalenie słuchu muzycznego w zabawie „Na ulicy”
• Zabawa z wykorzystaniem telefonu- zabawki. Nauka wybierania numeru alarmowego 112 i zawiadamiania o zdarzeniu wymagającym interwencji straży pożarnej
• Praca plastyczna „Wóz strażacki z figur geometrycznych”- doskonalenie umiejętności rozróżniania koła, kwadratu, prostokąta i trójkąta

II. Mali badacze – jaka jest ziemia?
• Oglądanie albumów i książeczek z różnymi krainami geograficznymi, np. pustynią, lasem, górami. Zwrócenie uwagi, że w różnych miejscach ziemia wygląda inaczej
• poznanie niektórych zwierząt żyjących w ziemi takich jak: kret, dżdżownica, mrówki
• pogadanka na temat „Do czego ludziom potrzebna jest ziemia?”, doskonalenie umiejętności wypowiadania się całymi zdaniami
• obserwacja przez lupę wyglądu i zachowania mrówek, biedronek i innych owadów
• zabawa doskonaląca percepcję słuchową „Ślepy kret”
• zabawa ruchowa do wyliczanki „Cztery pory roku”
• „Podróż dookoła świata” czyli jak wygląda Ziemia

III. Kochana mama
• Zagadki pantomimiczne „Co robi mama?”
• Nauka piosenki „Mama, tata i ja”
• Zapoznanie z wierszem H. Bechlerowej „Bajka dla mamy”
• Przygotowanie prezentu dla mamy z okazji jej święta
• Udział w spotkaniu z okazji Dnia Mamy – zajęcia z jogi (22.05)