Blog

Plan pracy w listopadzie- Grupa Czerwona

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
Listopad 2014
Grupa Czerwona

 

I. My się deszczu nie boimy
• Zapoznanie się z wierszem H. Ożogowskiej „Listopad”, rozmowa na temat treści
• Poznawanie cech pogody deszczowej oraz jej skutków
• Rozwijanie wrażliwości muzycznej poprzez wykonanie rysunku do utworu „Jesień” A. Vivaldiego
• Zabawa „Ciepło- zimno”
• Praca plastyczna „Deszcz na dworze”, wydzieranki z papieru
• Rozpoznawanie ubrań i przedmiotów chroniących przed deszczem
• Porównywanie grubości przedmiotów w zabawie matematycznej „Cienkie i grube”
• Zabawa ruchowa: „Kropelki”

 

II. Dzielni jak żołnierze
• Oglądanie obrazków przedstawiających pojazdy wykorzystywane w wojsku
• Rozpoznawanie mundurów i nazywanie zawodów osób pełniących funkcje publiczne (strażak, policjant, żołnierz)
• Słuchanie wiersza H. Ożogowskiej „Polski żołnierz”, rozmowa o wierszu
• Oglądanie polskiej flagi, nazywanie jej kolorów
• Praca plastyczna- wypełnianie konturu flagi kolorowym ryżem
• Zabawa ruchowa: „Sprawni jak żołnierze”, „Wyścig do bazy”

 

III. Mali badacze- zabawy z wiatrem
• Poznawanie zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla pory roku- jesieni
• Wykonanie mapy pojęciowej pod hasłem „Co wiemy o wietrze?”
• Zabawa badawcza „Co uniesie powietrze z suszarki?”
• Obserwacja liści poruszających się na wietrze, obserwacja wiatru podczas spaceru z wykorzystaniem chorągiewek
• Praca plastyczna „Wiatraczek”
• Zabawy rytmiczne „Wiatr, deszcz, burza”
• Wysłuchanie wiersza R. Lasoty „Wiatr”, rozmowa na temat treści
• Zabawa „Ciepłe i zimne powietrze”
• Zabawa ruchowa „Czarodziejski balonik”, „Kurki i wiatr”, „Dogoń wiatr”

 

IV. W dzień i w nocy
• Poznawanie stałych czynności wykonywanych w ciągu dnia
• Utrwalenie następstwa dnia i nocy
• Słuchanie wiersza M. Konopnickiej „Poranek”, omówienie treści wiersza
• Rozpoznawanie odgłosów w zabawie „Deszczyk w butelce”, określanie w natężenia dźwięku (głośno, cicho)
• Układanie rytmów z nakrętek „Dzień i noc”
• Praca plastyczna „Księżyc”- malowanie świecą i farbami
• Segregowanie widokówek przedstawiających dzień i noc
• Zabawy artykulacyjne „Pada deszczyk, wieje wiatr”, odtwarzanie odgłosów przyrody
• Zabawa ruchowa „Budzimy się i zasypiamy”, „Idzie dzień, idzie noc”

 

Współpraca z rodzicami:
Serdecznie zachęcamy do włączenia się w przygotowane dla naszych przedszkolaków zajęcia i przyniesienie do przedszkola:
* przygotowanie z dzieckiem wiersza do III Przedszkolnego Turnieju Recytatorskiego „Wesołe wierszyki o roślinach i zwierzętach” (piątek 21.11)
* misia wykonanego (w domu) dowolną techniką na Wielki Bal z okazji „Święta Misia” (wtorek 25.11)
* widokówek przedstawiających dzień i noc (28.11)

Dziękuję!