Blog

Plan pracy na styczeń dla grupy Czerwonej

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
Styczeń 2015
Grupa Czerwona

I. Witaj, Nowy Roku!
• Zapoznanie dzieci z nazwą nowego miesiąca – styczeń, oraz uświadomienie, że nadszedł Nowy Rok
• Poznanie zwyczajów związanych z początkiem Nowego Roku (wysyłanie kartek pocztowych, składanie życzeń, powitanie Nowego roku)
• zapoznanie z wyglądem kalendarza, nauka rymowanki „Zegar”-ćwiczenie rytmicznej, płynnej wypowiedzi
• utrwalenie nazw pór roku
• utrwalenie określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni w zabawie „Klocek z przodu, klocek z tyłu”

II. Mróz na dworze
• poznanie sposobów rozgrzewania się w czasie zimowego spaceru
• rozmowa na temat oznak zimowej pogody
• doskonalenie posługiwania się pojęciami: wewnątrz, na zewnątrz, w, obok w zabawie
• Słuchanie i omówienie fragmentu wiersza L. Konopińskiego „Zima”
• Zabawa o charakterze opowieści ruchowej „Tup, tup po śniegu”
• rozwiązywanie zagadek słownych dotyczących zimowej odzieży
• Przeprowadzenie eksperymentu „Co to będzie, gdy woda zamarznie?”
• Zabawy badawcze ze śniegiem i wodą, określanie co się dzieje pod wpływem dodatniej temperatury

III. Z babcią i dziadkiem
• Rozmowa na temat: „Moja Babcia, mój Dziadek czyli za co ich kochamy” posługiwanie się w wypowiedziach imionami członków rodziny, rozumienie stopnia pokrewieństwa występującego w rodzinie.
• oglądanie fotografii przedstawiających babcie i dziadków; opisywanie ich wyglądu zewnętrznego oraz wypowiadanie się na temat: „Co najbardziej lubisz robić ze swoją babcią lub dziadkiem?”
• przełamywanie tremy przed występami dla publiczności
• wdrażanie do recytowania wierszy zbiorowo i indywidualnie- ćwiczenie pamięci
• Przygotowanie upominków dla babci i dziadka z okazji ich święta
• zabawa tematyczna „Kolorowa gąsienica z życzeniami”
• praca z obrazkiem „Jak miło i wesoło płynie czas”

IV. Karnawał w przedszkolu
• Oglądanie i opisywanie obrazków przedstawiających dzieci w prze-braniach na bal karnawałowy.
• oglądanie przedmiotów związanych z karnawałem: maska, kapelusz, korona, balon, serpentyna, strój karnawałowy
• Praca plastyczna „Maska karnawałowa”
• Wysłuchanie wiersza D. Gellner „Wybieramy się na bale”, wzbogacanie słownictwa
• Udział w Karnawałowym balu kostiumowym
• Zabawy ruchowe z balonami: „Kolorowy balonik”, „Wędrujący balonik”
Współpraca z rodzicami:
Serdecznie zachęcamy do włączenia się w przygotowane dla naszych przedszkolaków zajęcia i przyniesienie do przedszkola:

• stroju dla dziecka na Bal karnawałowy (27 stycznia)
• fotografii babci i dziadka (19 stycznia)

Drodzy Rodzice!
1. Uprzejmie informuję, że uroczystość z okazji Dnia Babci i Dziadka odbędzie się w czwartek 22 stycznia (godz. 16.00)
2. Spotkanie semestralne 29 stycznia (czwartek) godz. 18.00