Blog

Plan pracy na marzec w grupie Czerwonej

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
Marzec 2015
Grupa Czerwona

I. Idziemy na zakupy
-Słuchanie opowiadania M. Niewielskiej „Zabawa w sklep”, rozmowa na temat treści
-Wzbogacanie słownictwa pojęciami: artykuły pierwszej potrzeby, nabiał, drogeria
-Rozróżnianie nazw sklepów: piekarnia i cukiernia
-Doskonalenie liczenia w zakresie do 3 w zabawie dydaktycznej „Ile to kosztuje?”
-Kontynuowanie powtarzających się sekwencji w zabawie matematycznej „Sklepowe rytmy”

II. Co się dzieje w kuchni?
-Oglądanie obrazków przedstawiających różne potrawy w książce kucharskiej, swobodne rozmowy na temat : „Co nam najbardziej smakuje?”
-Poznanie nazw przyborów kuchennych: nóż, chochla, łyżka, widelec, tarka, deska, wałek, lejek, tłuczek itp.
-Zagadki słuchowe- rozpoznawanie i nazywanie dźwięków wydawanych przez przedmioty wykorzystywane w kuchni
-Praca plastyczna „Drewniane kukiełki”
-Poznanie znaczenia przysłowia „Gdzie kucharek sześć, tam nie ma co jeść”
-Zapoznanie z piramidą zdrowego żywienia
-Poznanie kolejności nakrywania do stołu
-„Teatrzyk na stole” Wandy Chotomskiej

III. Nadchodzi wiosna
-Zapoznanie z nazwą nowej pory roku wiosny
-Nazywanie charakterystycznych cech nadchodzącej wiosny
-Zapoznanie się z wierszem M. Strzałkowskiej „Wiosna”, omówienie treści wiersza
-Rozwijanie koordynacji wzrokowo- ruchowej poprzez układanie obrazków z 3 części o tematyce wiosennej
-Poznanie nazw zwierząt pojawiających się wiosną na łące
-Obserwowanie fazy rozwoju rzeżuchy. Rozumienie, że rośliny potrzebują do życia wody i światła
-Rozwijanie percepcji słuchowej w zabawie „Głuchy telefon”
-Rozwiązywanie zagadek słuchowych o zwierzętach zamieszkujących łąkę
-Układanie kompozycji kwiatowej z elementów o różnych kształtach geometrycznych

IV. Wielkanocne zwyczaje
-„Z czym kojarzą się Święta Wielkanocne?”, poznanie symboli wielkanocnych
-Tradycje Świąt Wielkanocnych- co to takiego?
-Dzielenie wyrazów związanych z Wielkanocą na sylaby w zabawie „Echo”, doskonalenie wrażliwości słuchowej
-Przygotowanie kartek wielkanocnych dla bliskich
-Doskonalenie stosowania poprawnej formy fleksyjnej wyrazów w zabawie „Jedno jajko, dwa jajka”
-Świąteczne warsztaty z rodzicami – (poniedziałek 30.03, g.16.30)

Współpraca z rodzicami:
Serdecznie zachęcamy do włączenia się w przygotowane dla naszych przedszkolaków zajęcia i przyniesienie do przedszkola:

-Zaadresowanej koperty ze znaczkiem (23.03)