Blog

Plan pracy na kwiecień w Grupie Czerwonej

I. Na wiejskim podwórku
• Oglądanie ilustracji przedstawiających zwierzęta, podział na dwie grupy: hodowlane i egzotyczne, wyjaśnienie różnic
• Rozwijanie percepcji wzrokowej w zabawie „Jakie zwierzątko zniknęło?”
• Zabawa ortofoniczna- naśladowanie odgłosów zwierząt. Usprawnianie narządów artykulacyjnych
• Dobieranie w pary obrazków przedstawiających dorosłe zwierzę hodowlane i jego młode
• „Co nam dają zwierzęta?”- poznanie korzyści, jakie człowiek czerpie z hodowli zwierząt
• Słuchanie wiersza Urszuli Kozłowskiej „Dwa kaczorki”, doskonalenie umiejętności odpowiadania na pytania do tekstu

II. Kaprysy pogody
• Poznanie zjawiska atmosferycznego- tęczy
• Słuchanie opowiadania Moniki Niewielskiej „Kolorowy most”, rozmowa na temat treści
• Utrwalenie kolorów tęczy w zabawie „Tęczowe wstążki”, wymyślanie nazw przedmiotów, owoców, kwiatów w danym kolorze
• Zabawa badawcza „Tęcza w słoiku”
• Rozwiązywanie zagadek związanych z elementami pogody
• „W co się ubiorę?”- rozwijanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat
• Zabawa muzyczno-ruchowa „Pogodowa karuzela”, rozpoznawanie usłyszanych odgłosów
• Dostrzeganie zmian zachodzących w przyrodzie w zależności od pory roku w zabawie „Co się zmieniło na obrazkach?”
• Określanie położenia przedmiotów względem siebie w zabawie „Gdzie jest chmurka?”
• Określanie kierunku i siły wiatru przy pomocy wstążek
• Praca plastyczna „Słoneczko z promieniami”

III. Porządki w domu i ogródku
• Naśladowanie ruchem prostych czynności w zabawie „Mali ogrodnicy”
• Rozwijanie spostrzegawczości i dostrzeganie różnic w zabawie „Porządek- bałagan”
• Rozwijanie zagadek dotyczących sprzętów służących do sprzątania w domu
• Rozmowa na temat domowych porządków, kształtowanie umiejętności wypowiadania się na zadany temat
• Rozwijanie kompetencji matematycznych w zakresie liczenia do 6, przeliczanie oczek na kostce, dobieranie takiej samej ilości kwiatów
• Dobieranie kwiatów tego samego gatunku w pary w zabawie „Małe i duże kwiaty”