Blog

Plan pracy grupy Żółtej

1. Zabawy z imionami
Poznanie nazwy nowego miesiąca, utrwalenie nazw pór roku i dni tygodnia
Rozpoznawanie zapisu swojego imienia i imion dzieci z grupy
Wyróżnianie głoski początkowej imienia
Nazywanie poszczególnych liter, podział imienia na sylaby i głoski
Składanie imienia z rozsypanych liter według wzoru
Wyszukiwanie wyrazów/przedmiotów rozpoczynających się na daną literę
Układanie rymów do podanych wyrazów
Próby samodzielnego podpisywania się (litery drukowane)

2. Gimnastyka buzi i języka
Wspomaganie prawidłowej artykulacji w ćwiczeniach ortofonicznych utrwalających prawidłowy sposób oddychania i wymowę głosek.
Zabawa „Co jest w pudełku?” – doskonalenie szeregu szumiącego (sz, cz, ż)
Rozwiązywanie zagadek słownych, wymyślanie własnych zagadek do zaproponowanego obrazka.
Wzbogacanie słownictwa w zabawie „O czym mówię?” oraz wypowiedziach na temat treści opowiadania M. Niewelskiej „W mysiej norce”
Zabawa z opowiastką muzyczną „Rusza pociąg”
Rozwijanie mięśni narządów artykulacyjnych w zabawie logopedycznej „Urodziny małpki”
„Barwne krople” – wykonanie pracy plastycznej przy użyciu słomki do napojów (wydłużanie wydechu)
Zabawy matematyczne: orientacja na kartce papieru (środek, góra, dół, rogi)
Zabawy ruchowe: „Berek figurowy”, zabawy z obręczami „Na spacerze”
3. Powiedz, co słyszysz
Rozpoznawanie dźwięków z najbliższego otoczenia i wskazywanie jego źródła
Odtwarzanie rytmów w dowolny sposób za pomocą klaskania, tupania i wystukiwania
Rozróżnianie w melodii różnego natężenia dźwięków (cicho – głośno)
Zabawa dydaktyczna „Cisza” – dostrzeganie różnic miedzy hałasem a ciszą
Rozwiązywanie zagadek słuchowych – nagrania odgłosów zwierząt
Przedstawianie ruchem słyszanej melodii
Rozpoznawanie i nazywanie instrumentów perkusyjnych: trójkąt, kołatka, grzechotka, bębenek, tamburyn; gra na instrumentach
Kolorowanie obrazka zgodnie ze słowną instrukcją
Zabawy matematyczne: rozumienie pojęcia para, dostrzeganie regularności rytmu w układzie 3- elementowym
Zabawy ruchowe: zapamiętanie i odtwarzanie prostych układów tanecznych, taniec w rytm muzyki

4. Mieszkam w Polsce
„Polska – kraj ojczysty” – zajęcia z wykorzystaniem wiersza W. Bełzy „Katechizm polskiego dziecka” – nazywanie kraju, w którym żyjemy i jego stolicy
Poznanie symboli narodowych: godło, flaga, wysłuchanie hymnu narodowego
Zabawa „Krajobraz Polski” – lokalizowanie gór i morza na mapie
Oglądanie obrazków przedstawiających różne krajobrazy Polski, opowiadanie treści obrazka wymieniając jego elementy
„Pocztówka z Warszawy” – słowne opisywanie i nazywanie charakterystycznych miejsc naszej stolicy
Zajęcia z wykorzystaniem legendy o Warsie i Sawie, rozumienie znaczenia słowa stolica, zapoznanie z herbem i flagą Warszawy
Zabawy matematyczne: obejmowanie liczeniem wszystkich elementów bez względu na ich układ
Zabawy ruchowe: „Rzut do celu”, „Chodzenie po śladach”
Współpraca z Rodzicami:
Serdecznie zachęcamy do włączenie się w przygotowane dla naszych przedszkolaków zajęcia i przyniesienie do przedszkola:
Przyniesienie płyty z ulubioną piosenką/muzyką dziecka- 9.02-13.02 (poniedziałek-piątek)
Przyniesienie albumu, ilustracji, pocztówki przedstawiających naszą Ojczyznę – 23.02 poniedziałek

Dziękujemy!