Blog

Plan pracy gr. Żóltej – Listopad

Tematyka realizowana w miesiącu listopadzie
Grupa Żółta

I. Liście złote, kolorowe
• „Kalendarz pogody” – obserwacja aktualnej pogody, opisywanie zjawisk atmosferycznych.
• Zabawy z liśćmi – skakanie, podrzucanie, robienie bukietów.
• Spacer po parku – Wycieczka do Łazienek Królewskich (7.XI, piątek – wyjście 0 9.30).
• Malowanie farbami jesiennego krajobrazu, wyklejanie kompozycji z liści.
• Zabawy naśladowcze „Wiatr”, „Wiewiórka”, „Zamiatamy liście”.
• Zabawy słuchowe inspirowane utworem „Kukułka” C. Saint – Saënsa.
• Ćwiczenia artykulacyjne „Liście niesione przez wiatr”.
• Zabawy matematyczne: tworzenie zbiorów (Co tu nie pasuje?), kontynuacja rytmów (Co teraz?), segregowanie elementów (Owoce i liście).

II. Ostrożnie! Ulica!
• Wycieczka na pobliskie skrzyżowanie, obserwacja charakterystycznych elementów (pasy, sygnalizacja świetlna), przypomnienie zasad bezpieczeństwa.
• Poznanie znaku przejścia dla pieszych.
• Nauka piosenki „Jest taka zebra”.
• Wspólne wykonanie makiety ulicy.
• Zabawy ruchowe utrwalające poznane zasady bezpieczeństwa; „Sygnalizator”, „Ruch uliczny”, „Parkujemy samochody”.
• Rozwiązywanie zagadek słuchowych „Odgłosy ulicy”.
• Zabawy matematyczne: poruszanie się w przestrzeni w określonym kierunku (Tor przeszkód), próby określenia prawej i lewej strony ciała.

III. Dbamy o naszą planetę
• Oglądanie i wspólne omawianie: ilustracji przedstawiających Ziemię
(wprowadzenie nazw kontynenty, oceany, Europa).
• „Globus” – poznajemy znaczenie kolorów na globusie, wyszukujemy
położenie Europy i Polski.
• „Segregujemy śmieci” zabawa dydaktyczna uświadamiająca potrzebę
segregowania śmieci i używania opakowań wielokrotnego użytku.
• Wykonanie zabawki z eko-śmieci.
• „Drogocenna woda” – poznanie sposobów oszczędzania wody,
przygotowanie obrazków zachęcających do oszczędności.
• Doskonaleni umiejętności rozróżniania , nazywania i odwzorowania figur
geometrycznych.

IV. Mój kochany Miś
• Wysłuchanie opowiadania W. Kosteckiej „Mój przyjaciel miś”, rozmowa
na temat treści.
• Zabawa ruchowa ze śpiewem „Stary niedźwiedź”
• Wielki bal z okazji Święta Pluszowego Misia, zabawy z misiami
przygotowanymi przez dzieci wspólnie z rodzicami.
• Słuchanie bajek o przygodach znanych dzieciom misiów np. miś Uszatek.
Puchatek.
• „Mój miś” – rysowanie ulubionej przytulanki.
• Pieczenie drożdżowych misiów.
• Zabawy matematyczne – tworzenia misiowych par, porównywanie
liczebności zbiorów (O ile więcej?).
Współpraca z Rodzicami:
Serdecznie zachęcamy do włączenie się w przygotowane dla naszych przedszkolaków zajęcia i przyniesienie do przedszkola:
• Przyniesienie książek przyrodniczych pokazujących piękno naszej planety – 17.XI (poniedziałek)
• Przygotowanie misia (dowolna technika i materiał) – 25.XI (wtorek)

Dziękujemy!