Blog

Plan pracy gr. Czerwonej w grudniu

I. Kiedy pada śnieg
Zapoznanie się z nazwą obecnego miesiąca
Poznanie nazwy nowej pory roku: zimy
Doświadczanie właściwości fizycznych śniegu
Obserwacja zjawisk atmosferycznych: śniegu, wiatru, mrozu, zamarzania wody w kałużach
Utrwalanie wiadomości na temat pogody w zimie
Praca plastyczna „Zimowa kompozycja”
Zabawa matematyczna „Co się przyda bałwanowi?”, liczenie z ilu kul składa się bałwan
Słuchanie wiersza H. Ożogowskiej „Zima”, odpowiadanie na proste pytania dotyczące treści
Zabawy ruchowe: „Lodowe figurki”, „Idź po śladzie”, „Berek z kołem”

II. Zaprzęg Świętego Mikołaja
Oglądanie książeczek o tematyce świątecznej
Zabawa słuchowa „Kroki Św. Mikołaja”
Słuchanie i omówienie wiersza D. Gellnerowej „Wieczór Mikołajkowy”
Rysowanie listu do św. Mikołaja, nazywanie wykonanej przez siebie pracy
Porównywanie liczebności zbiorów przez łączenie w pary w zabawie „Mikołajowe prezenty”, przeliczanie prezentów w workach
Zabawa matematyczna „Kupujemy prezenty”
Zabawy ruchowe: „Wyścig reniferów”, „Bieg zaprzęgów”, „Powrót Mikołaja do domu”, „Przesuń sanie”

III. Stołówka dla ptaków
Poznawanie miejsc służących do karmienia zwierząt
Poznawanie rodzajów pożywienia dla zwierząt, którym należy pomagać podczas zimy
Ćwiczenia ortofoniczne- naśladowanie odgłosów ptaków
Wystukiwanie dźwięków w zabawie „Zimowe echo”
Wysłuchanie opowiadania Hanny Łochockiej „O zziębniętym Elemelku, pustym brzuszku i rondelku”, rozmowa na temat treści
Praca plastyczna „Karmnik dla ptaków”
Oglądanie ilustracji ptaków pozostających zimą w Polsce: wróbla, sikorki i gila
Zabawy ruchowe: „Ptaki do karmników”, „Nakarmimy zwierzęta”, „Spacer sikorek”, „Dogoń wróbelka”, „Co fruwa, a co biega?”

IV. Świecidełka choinkowe
Zapoznanie się z symbolami świąt Bożego Narodzenia
Utrwalenie znajomości figur geometrycznych: koła, trójkąta i kwadratu, rozwiązywanie zagadek, układanie figur w ciągach
Wspólne słuchanie kolęd i piosenek o zimie
Dekorowanie choinki w przedszkolnej sali
Wykonanie ozdób choinkowych i dekoracji na Świąteczną Loterię
Zabawy ruchowe: „Renifery pędzą po św. Mikołaja”, „Figurki śnieżynki”, „Przeskocz zaspę”

Współpraca z rodzicami:
Serdecznie zachęcamy do włączenia się w przygotowane dla naszych przedszkolaków zajęcia i przyniesienie do przedszkola:
• Zaadresowanej koperty w formacie A4, ze znaczkiem (adres osoby, do której dziecko chce wysłać świąteczne życzenia)
• Ozdoby choinkowej wykonanej w domu przeznaczonej do udekorowania przedszkolnej choinki oraz będącej „opłatą” za udział w Świątecznej Loterii (10-16.XII)

Serdecznie zapraszamy na świąteczne spotkanie z Rodzicami
w czwartek 18 grudnia o godz. 16.30.