Blog

Plan pracy dla Grupy Czerwonej w październiku

Plan pracy wychowawczo- dydaktycznej
Październik 2014
Grupa Czerwona

I. Kto się śmieje, a kto płacze?

 • Rozróżnianie różnych stanów emocjonalnych, poznawanie przyczyn uczucia radości i smutku
 • Co się zdarzyło Zapoznanie z wierszem H. Ożogowskiej „Przygoda”, rozmowa na temat treści
 • Rozwijanie ekspresji wzrokowo- ruchowej- układanie obrazków z 3 części
 • Zabawa plastyczna „Malowanki dmuchanki”- dorysowywanie buziek
 • Oglądanie książeczek z obrazkami, nazywanie emocji przedstawionych postaci
 • Zabawa manipulacyjno- plastyczna „Co można ulepić z kulek?”
 • Porównywanie i grupowanie obiektów w zabawie „Zabawki na przyjęciu?”
 • Rożne humory- rozwijanie umiejętności naśladowania różnych zachowań
 • Zabawy utrwalające stosowanie zwrotów grzecznościowych w zabawie „Dzień dobry-do widzenia”

 

II. Lecą liście z drzew

 • Zapoznanie się z wierszem M. Kownackiej „Wszystko leci”, omówienie treści wiersza
 • Poznanie nazwy nowego miesiąca, utrwalenie nazw pór roku
 • Poznawanie zmian zachodzących w przyrodzie podczas jesieni
 • Zabawy matematyczne: „Kasztankowy pociąg”-określanie długości przedmiotów: długi- krótki, zabawa „Mały- duży”
 • Rozwiązywanie zagadek o jesieni
 • Praca plastyczna z wykorzystaniem pieczątek „Jesienne drzewo”, utrwalenie jesiennych barw
 • Zabawy rozwijające orientację przestrzenną „Gdzie jest Piotruś?” (określanie położenia na, pod)
 • Zabawa matematyczna: „Parada szyszek i kasztanów”- układy rytmiczne
 • Zabawy rozwijające percepcję słuchową „Spadają kasztany”- wyklaskiwanie prostych rytmów
 • Oglądanie książeczek z obrazkami zwierząt żyjących w lesie i w polu- zapoznanie z wyglądem niektórych zwierząt

 

III. Zwierzęta przygotowują się do zimy

 • Oglądanie albumów przedstawiających zwierzęta żyjące w lesie- zapoznanie z wyglądem zwierząt leśnych
 • Odlot ptaków- poznanie jednego ze sposobów przygotowania się zwierząt do zimy
 • Poznajemy grzyby- zapoznanie z wyglądem grzybów jadalnych i trujących
 • Rozmowa na temat „Co robią ptaki w różnych porach roku?”
 • Zabawy matematyczne: doskonalenie umiejętności liczenia przedmiotów do 3 w zabawie „Wiewiórka szuka orzechów”
 • Praca plastyczna „Jeż”
 • Segregowanie przedmiotów według koloru w zabawie matematycznej „Zapasy na zimę”
 • „Kto zapada w sen zimowy?”- poznanie sposobu jeża i niedźwiedzia na przetrwanie zimy
 • Porównywanie i grupowanie obiektów dobierając w pary obrazki przedstawiające dorosłe zwierzęta leśne i ich młode
 • Stosowanie określeń oznaczających położenie przedmiotów w przestrzeni: wysoko, nisko, obok, na, za, pod, przed w zabawie „Gdzie schował się jeż?”, „Szukamy misia”

 

Współpraca z rodzicami:
Serdecznie zachęcamy do włączenia się w przygotowane dla naszych przedszkolaków zajęcia i przyniesienie do przedszkola:
–    stroju galowego na uroczystość „Pasowania na przedszkolaka” na 24.10 (białe bluzeczki i ciemne spodnie/spódniczki)