Blog

Nowy sezon koncertów Muzalindy

Towarzystwo wróżki Epoki jest konieczne, bowiem przenosi ona Muzalindę w dawne epoki. Pierwsze spotkanie w tym roku  to dla naszych przedszkolaków magiczna podróż do starożytnej Grecji. Spotkaliśmy więc Dionizosa i aktorów greckiego teatru, poznaliśmy grecka muzykę i instrument greckich pasterzy – aulos. Tradycyjnie już starannie dopracowane stroje, wyrazista gra aktorki wcielającej się w rolę Muzalindy, jej doskonały kontakt z dziećmi i kunszt muzyków, zagwarantowały aktywny udział dzieci w muzycznym spotkaniu, ich żywe reakcje i wiele komentarzy po koncercie.