Blog

Niebiescy na ławeczkach Chopina

Zatrzymywaliśmy się przy kolejnych ławkach dokumentujących miejsca zamieszkania,  nauki czy pracy młodego kompozytora. Ciocia opowiadała nam historie z życia Fryderyka Chopina, słuchaliśmy pięknych melodii (walca, etiudy, pieśni, poloneza), dokumentując w notesach kolejne przystanki i oznaczając je stosownym symbolem, związanym z danym miejscem. A na zakończenie zjedliśmy lody, tam gdzie kiedyś na smakołyki zaglądał młody pianista. To była świetna wycieczka!