Blog

Niebiescy i “Tajemnice Ziemi”

Mamy rozbudowane plany: zorganizowania trzech tematycznych wycieczek do warszawskich muzeów, stworzenia przedszkolnego muzeum geologicznego, poznania wielu pozycji popularnonaukowych z tego zakresu, wykorzystania filmów  edukacyjnych na naszych zajęciach, wykonania kilku interesujących prac plastycznych Już dwa pierwsze dni zajęć pokazały, że temat cieszy się zainteresowaniem , przedszkolaki dużo wiedzą i chętnie przyswajają sobie wiedzę nową tak więc z realizacja projektu nie będzie problemu.

W ciągu dwóch dni:

-obejrzeliśmy krótki film animowany “Wietrzenie skał”

-podzieliliśmy zbiór skał przechowywany prze ciocię  Ewę na skały osadowe, magmowe i metamorficzne(przy okazji osłuchując się z ich nazwami i badając twardość)

-dowiedzieliśmy się czym zajmują się geolodzy, a czym paleontolodzy

-podczas burzy mózgów odnajdowaliśmy różne sposoby wykorzystania skał przez ludzi (my wykorzystaliśmy skały grając w prostą, lecz budzącą wiele emocji grę ” 10 kamieni”

-poznaliśmy dokładniej własności piasku i gipsu oraz wykorzystaliśmy te skały do wykonania ciekawych odlewów “starodawnych skamieniałości” (jutro po związaniu gipsu będziemy przy pomocy pędzli “odkrywać” nasze znaleziska)