Blog

Niebiescy i program T@blit

Najpierw obejrzeliśmy krótkie filmy animowane prezentujące:

– sad i zachodzące w nim zmiany podczas czterech pór roku

– sposoby przechowywania plonów pozyskiwanych w sadzie

– rośliny uprawiane w ogrodzie

Filmy w wersji polskiej i angielskiej cieszyły się dużym zainteresowaniem dzieci, ale najwięcej emocji wzbudził turniej gry “Memo – sad” utrwalającej słownictwo angielskie i pobudzającej dzieci do koncentracji.

Na dzisiejszych zajęciach nie pokazaliśmy wszystkich możliwości oferowanych przez program, więc podczas trwania obecnego projektu (czyli do końca listopada) na pewno wykorzystamy pomysły tego nowoczesnego pakietu edukacyjnego.