Blog

Niebiescy badają światło jako nośnik informacji

Niebiescy podzielili się na grupy dziewcząt i chłopców. Jedna grupa wzięła do ręki kredę, a druga patrząc na narysowany przez ciocię obrazek, dyktowała gdzie, jakiej wielkości i jaką figurę geometryczną narysować. Potem porównywaliśmy obrazki, których zawartość odczytana została dzięki różnym sposobom przekazania informacji – wzrokowym i słuchowym. Potem grupy zamieniły się rolami, a my zadowoleni z zabawy stwierdziliśmy, że dobrze potrafimy odczytywać informacje, bo obrazki na tablicy i sztalugach były do siebie bardzo podobne.