Blog

Niebiescy badają, czy światło zawsze przenosi prawdziwe informacje

Na tablicy  narysowane zostały obrazki: równoległe linie przekreślone krótkimi liniami ukośnymi, odcinki o jednakowej długości, zakończone strzałkami skierowanymi na zewnątrz i do wewnątrz, dwa koła takiej samej wielkości, z których jedno otoczone zostało kilkoma kołami małymi, a drugie dużymi. Okazało się, że łatwo nas zmylić. Mówiliśmy, że linie są różnej długości, choć miarka wskazywała, że są identyczne. Obrazki w książkach raz pokazywały nam ciąg strzałek czarnych – za chwilę białych, bo tak zasugerowała ciocia. Tak więc precyzyjny przyrząd optyczny jakim jest oko odbiera pewien obraz, ale mózg widzi w zależności od okoliczności różne rzeczy.

Na zajęciach tłumaczyliśmy też sobie, jak możemy poprawić jakość pracy oczu, czyli dlaczego nosimy okulary.