Blog

Muzyczna podróż po morzach i oceanach

Muzyczna opowieść o piratach, marynarzach, walce z morskim żywiołem – opowiadana, śpiewana i grana wciągnęła bardzo przedszkolaki, tym bardziej, że mogły one uczestniczyć w wielu zaproponowanych przez muzyka zabawach ruchowych. A niezależnie od dobrej zabawy, przedszkolaki mimochodem poznały standardy muzyki popularnej i klasycznej odwołujące się do morskich klimatów.