Blog

Matematyczny piątek

Dwie pierwsze krzyżówki były identyczne dla obydwu grup – zadaniem dzieci było wspomagając się liczmamami odnaleźć wyniki działań umieszczonych w pionowych i poziomych komórkach krzyżówki. Dzieci utrwalały więc prawidlowe przeliczanie, znajomość zapisu ar