Blog

Matematyczne pisanki

Matematyczne pisanki wykorzystane zostały podczas pierwszej części zajęć – w grze typu “memory”. Zadaniem dzieci było odszukiwanie par takich, że pasującymi elementami była “liczba – liczba” lub “liczba – ilość figur”. Dzieci prawidłowo rozpoznawały i naz