Blog

Majowe plany gr. Żółtej

1. Artysta i jego praca
• Zastanawiamy się, kogo możemy nazwać artystą i czy każdy przedmiot to dzieło sztuki;
• Wiemy, gdzie można zobaczyć dzieła sztuki – muzeum, wystawa, galeria (wiersz S. Karaszewskiego „Galeria”);
• Tworzymy własne mini muzeum w przedszkolu;
• Wiemy kim jest kolekcjoner i jak powstaje kolekcja, prezentujemy własne kolekcje przedmiotów
• Lekcja muzealna w Muzeum Etnograficznym – 08.05 (piątek, wyjście 0 10.00)
• Poznajemy różne rodzaje przedstawień: pejzaż, martwa natura, portret, abstrakcja;
• Wspólnie tworzymy abstrakcyjny obraz i próbujemy nadać mu tytuł;
• Oglądamy reprodukcje wybranych portretów dziecięcych S. Wyspiańskiego i malujemy portret kolegi/koleżanki z grupy;

2. Zabawa w teatr
• „Pudełko z teatrem” – wiemy jakie elementy tworzą teatr (scena, widownia, dekoracja itd.);
• Poznajemy rolę wyobraźni w tworzeniu przedstawienia (wiersz J. Kulmowej „Księżyc w misce”)
• Poznajemy pracę aktora, reżysera, scenografa, choreografa;
• Odgrywamy scenki i krótkie przedstawienia według własnych pomysłów;
• Rozwijamy spostrzeganie słuchowe i pamięć krótkotrwałą w zabawie w suflera;
• Przygotowanie krótkiej inscenizacji wiersza D. Gellner „Ogrodnik”

3. Moja Mamusia
• „A ja lubię moją mamę” – rozmowa (Jak wygląda moja mama? Co lubię z nią robić?)
• Zajęcia z wykorzystaniem wiersza D. Głośnickiej „Moja mama” – posługiwanie się w wypowiedziach imionami rodziców i innych członków rodziny
• Zagadki pantomimiczne „Co robi mama?
• „Zawód mojej mamy” – próby wypowiedzi na temat pracy wykonywanej przez mamę
• Nauka układu ruchowego do piosenki „Zatańcz mamo z tatą”
• Przygotowanie upominku dla mamy z okazji jej święta
Współpraca z Rodzicami:
Serdecznie zachęcamy do włączenie się w przygotowane dla naszych przedszkolaków zajęcia i przygotowanie/przyniesienie do przedszkola:
• Nasze mini muzeum – proszę o przyniesienie, w miarę możliwości, przedmiotu, który w Państwa domu uważany jest za dzieło sztuki (Wybór może być podyktowany względami artystycznymi, emocjonalnymi np. figurka, reprodukcja, zdjęcie, pierwszy rysunek dziecka itp.) – 07.05 (czwartek)
• Moja kolekcja – prezentacja przedmiotów (np. znaczki, pocztówki, samochodziki, kamyczki, muszelki itd.) – proszę wpisać chętne dzieci na listę znajdującą się w sali (prezentacje od poniedziałku 11.05 do piątku 15.05)
• Teatrzyk – przygotowanie własnej kukiełki/lalki/pacynki z dowolnych materiałów (np. smok/księżniczka/pajacyk…według własnego wyboru) – 20.05 (środa)
Dziękujemy!