Blog

Katalog wakacyjnych gier matematycznych część IV

My podczas dzisiejszych zajęć matematycznych  wykorzystywaliśmy kostki domina nie do klasycznej gry, ale do zabaw logicznych. Zadanie pierwsze – z pomarańczowymi kostkami polegało na tym, by z dwóch dostępnych kostek wybrać tę, która prawidłowo wpisze się w logiczny ciąg kostek już przyklejonych. Starszaki pomagały w zadaniu młodszym koleżankom i kolegom, podpowiadały jakie zauważyły prawidłowości w przyklejonych już elementach, więc zadanie zostało przez wszystkich wykonane sprawnie. Gra druga – z niebieskimi kostkami – polegała z kolei na tym, by z dwu dostępnych kostek wybrać taką, której widoczne oczka uzupełnią oczka na już wcześniej przyklejonych kostkach do “10” (zadanie dla dzieci młodszych) lub “20” (zadanie dla dzieci starszych).