Blog

Karmienie ptaków

Kiedy pojawiły się pierwsze mrozy zajęliśmy się jedną z form ochrony przyrody- dokarmianiem ptaków. Dzięki temu sikorkom i wróblom ułatwiamy przetrwanie warunków zimowych – niskiej temperatury i opadów. Na spacerach korzystamy z okazji i dbamy o uzupełnianie pożywienia w karmnikach w postaci ziarenek słonecznika.

Na gałązkach umieściliśmy siatki z kulkami tłuszczowo-nasiennymi.

Codziennie obserwujemy przez okno naszej sali jak ptaszki korzystają z naszej pomocy. Przynosi nam to dużo radości i satysfakcji.