Blog

Grupa Żółta w bibliotece

W trakcie spotkania średniaki zapoznały się z regulaminem biblioteki, ogólnymi zasadami wypożyczania książek,  dowiedziały się, co trzeba zrobić, żeby zostać  czytelnikiem oraz jaka jest różnica między biblioteką a księgarnią. Szczególną uwagę zwrócono na poszanowanie książek i  poprawne zachowanie się w bibliotece- czytelni. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały  opowiadania “Renifer, który chce się bawić”. Takie spotkania pokazują dzieciom, że w bibliotece  nie tylko można czytać i wypożyczać książki, ale świetnie się bawić  i że stworzenie  przyjaznej  i serdecznej atmosfery  ma bardzo ważny  wpływ na pierwsze kontakty z biblioteką. Na pamiątkę dzieci otrzymały kolorowe zakładki  do książek.