Blog

Granie w czytanie, czyli Niebiescy na warsztatach czytelniczych

Celem zajęć było zachęcania dzieci  do obcowania  z książką, a interesująca forma warsztatów powodowała dużą aktywnosć dzieci. Osoba prowadząca zajęcia odczytywała dzieciom kolejne fragmenty przygody Bolka i Lolka, polegającej na wcieleniu się w role: słynnego detektywa Holmesa i jego przyjaciela Watsona. Lektura przerywana była stawianiem przed Niebieskimi zadań do wykonania. Przedszkolaki musiały wykazać się spostrzegawczoscią, kreatywnym mysleniem, zgodną pracą w zespole, umiejętnoscią wyciągania wniosków z zaobserwowanych sytuacji. Każde dobrze rozwiązane zadanie było nagradzane wpisem w indeksie. Po godzinie  emocjonującej zabawy wszystkie zagadki zostały rozwikłane, a nasi dumni detektywi prosili o odczytanie kolejnych przygód Bolka i Lolka lub sami sięgali do przyniesionych do sali książek z perypetiami urwisów.