Blog

Górskie krajobrazy, czyli jak wykorzystywane są rosliny występujące w górach

Przeglądając kolorowe plansze dowiedzieliśmy się więc, że

– świerk jest materiałem do produkcji papieru

– nektar łąkowych kwiatów posłuży pszczołom do produkcji miodu

– trawa górskich łąk to pokarm dla zwierząt

– świerk jest materiałem budowlanym

– owoce jarzębiny będą pokarmem dla ptaków

– gałązki kosodrzewiny mogą służyć jako opał

– z drewna buka można wykonać meble

Tylko na zdjęciach Kacpra i Bruna przedstawiających skaliste turnie nie pojawiły się żadne napisy. Naprawdę nasz świat nie mógłby istnieć, gdyby nie bogactwo świata roślinnego.