Blog

Galeria znanych Polaków według Niebieskich

Codzienne kilkuminutowe prezentacje były pretekstem do rozmów o tym, czym jest sława, co nalezy robić, by być sławnym, czy każda znana osoba godna jest tego byśmy ja podziwiali i naśladowali, jakie cechy mają ludzie umieszczeni w naszej galerii?
Każdą poj