Blog

Eksperymenty fizyczne, czyli przygotowujemy się do wizyty w Muzeum Marii Skłodowskiej – Curie

Celem doświadczeń było pokazanie, czym eksperymenty fizyczne różnią się od chemicznych oraz uświadomienie dzieciom, że przy pomocy prostych rekwizytów (u nas balony, puste butelki, sznurek, słomka i gorąca woda) można przeprowadzić emocjonujące doświadczenia, które na dodatek znakomicie tłumaczą na m zjawiska obserwowane na co dzień. My badaliśmy, jak zachowuje się ogrzane powietrze i sprawdzaliśmy, co się dzieje podczas sprężania i rozprężania powietrza.

Mający już wyobrażenie o tym, czym jest fizyka i chemia (czyli dziedziny, którymi zajmowała się Maria Skłodowska), pojechaliśmy do Jej Muzeum, czyli rodzinnego domu na Freta. Oprowadzeni przez muzealnego kustosza oglądaliśmy pamiątki – notatki, przyrządy, ubrania, a nawet zrekonstruowane laboratorium. Podziwialiśmy różnorodne rudy nazwane na cześć uczonej, próbowaliśmy wyobrazić sobie, kim z tej niezwykłej rodziny (mającej 6 Nagród Nobla) chcielibyśmy być. Wyposażeni na drogę w pokaźną torbę z pamiątkami wróciliśmy do przedszkola z bogata wiedzą o genialnej Polce, której 150 rocznicę urodzin właśnie obchodzimy.