Blog

Dzień popularyzacji matematyki

Ciocia Ewa zaprosiła dzieci za biurkami naukowców- ekspertów. Zadaniem przedszkolaków było przewidywanie jakim wynikiem zakończy się eksperyment i wyłożeniem na stole liczby przedstawiającej własne przewidywania. A eksperymenty były różne – z ilu klocków potrafimy ustawić wieżę, ile kubków wody zmieści się w dzbanku, jaki długi może powstać plastelinowy “wąż”, ile razy Maciek potrafi podskoczyć na jednej nodze, do ilu grupa potrafi doliczyć w 30 sekund. Po każdym zakończonym eksperymencie sprawdzaliśmy czyj wynik był najbliższy prawdy – autor tej odpowiedzi otrzymywał 3 punkty. Dodając lub odejmując 1 sprawdzaliśmy jakie wyniki były bliskie prawdy (tu nagrodą były 2 punkty), wreszcie odejmując lub dodając 2 uzyskiwaliśmy wyniki  bardziej odległe od prawdy (i otrzymujące po 1 punkcie). Po zakończeniu 8 eksperymentów zsumowaliśmy rezultaty uczestników – najlepsi w przewidywaniu wyników okazali się Julek, Leon i Maciek. Dzieci bawiły się doskonale (przy okazji przypominały sobie budowę liczb dwucyfrowych, trenowały dodawanie i odejmowanie, uczyły się trudnej sztuki wyciągania wniosków z własnych spostrzeżeń i obserwacji) i prosiły o kontynuowanie zabawy w dniu jutrzejszym.