Blog

Alicja w Ogrodzie Saskim

Inspiracją artysty tworzącego tę instalację były dziwne przygody  literackiej bohaterki Alicji. Byliśmy więc w tajemniczym  i w kilku moentach strasznym!) labiryncie, bładziliśmy wśród poruszających się wielkich kart do gry, swoim ruchem kreowal