Blog

Zmagania starszaków ze zdalnym nauczaniem tydzień V :)

W ubiegłym tygodniu realizowaliśmy zdalnie tematy związane z zawodami.

Rysowaliśmy jaki zawód chcielibyśmy wykonywać w przyszłości 🙂

Dużo naszego czasu pochłaniały również karty pracy 🙂

Ida i Sylwia mocno zaangażowały się w akcję “Kartka dla medyka” i stworzyły swoje laurki 🙂

Nie zabrakło również wielu innych aktywności, którymi chcemy się pochwalić 🙂

Pod koniec tygodnia odbyło się podsumowujące spotkanie na platformie zoom, gdzie bawiliśmy się wspólnie w odgadywanie zagadek o zawodach 🙂