Blog

Zajęcia w grupie Niebieskich

Każdego dnia prezentował się nam nowy Bohater Dnia.

Codziennie prowadzimy też zajęcia rozwijające samoświadomość i poczucie własnej wartości. W środę na przykład dzieci wzbogacały swój słownik tworząc potężna listę cech charakteru. Zaskakiwało nas bogactwo sformułowań – dotrzymujący słowa, odpowiedzialny, muzykalny, życzliwy to tylko niektóre przykłady wypowiedzi przedszkolaków. Stworzona lista wykorzystana została następnego dnia do opisania narysowanych autoportretów cechami wybranymi przez autorów prac.

W piątek zaproponowaliśmy dzieciom zabawę wzbudzającą dużo emocji. Najpierw dzieci w parach odrysowywały swe postaci. Potem dyskretnie uzupełniały z ciocią Ewą listę zdań typu – “Lubię myśleć o…” , “Moje serce bije szybciej, gdy…”, ” Moje uszy lubią słuchać…”. Po spacerze na dzieci czekała w sali galeria ich “portretów”. 5 osób usiadło na krzesłach, a pozostałe przedszkolaki słuchając czytanych przez ciocię zdań zgadywało kogo dotyczy opis. Jakże dumne były dzieci, gdy ich odpowiedzi były trafne.

Cieszymy się, że tak dobrze poznają siebie i swoich przyjaciół z grupy!