Blog

Zabawy sensoryczne w ogródku

W lipcu podczas projektu skandynawskiego dzieci rozwijały sensorykę poprzez rysowanie paluszkami na pisaku oraz malowanie farbami na folii spożywczej.