Blog

Słój zabaw w grupie Żółtej

Zabawa w pociąg polegała na tym, że każde dziecko- wagonik wymieniało jedną rzecz z  określonej w danej turze zabawy kategorii- imię kolegi, nazwę koloru, zwierzę, zabawkę, nazwę mebla. Zabawa “Ludzie do ludzi” utrwalająca nazwy części ciała, oswajająca z bliskością innych ludzi i ze zmianą osoby, z którą się współpracuje polegała z kolei na dotykaniu się dłońmi, stopami, kolanami, policzkami itp.