Program

OFERTA EDUKACYJNA

Pragniesz zapewnić twojemu dziecku ciekawie i aktywnie spędzony czas, rozwijać jego samodzielność, pamięć, koncentrację, kreatywność,
sprawność fizyczną i pasję sportową od najmłodszych lat ?

Wybierz dla niego
Przedszkole Edukacyjno – Sportowe „Mały Olimpijczyk”

ZAPISZ DO NAS SWOJE DZIECKO

Nasze przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie i uczenie się przez zabawę w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Tworzy warunki umożliwiające dziecku wszechstronny rozwój z ukierunkowaniem na kształtowanie i rozwijanie zainteresowań sportowych. Nasze przedszkole to placówka otwarta na potrzeby dzieci i rodziców, promująca zdrowy styl życia, rozwijanie sportowej pasji od najmłodszych lat. Współpracujemy   z klubem tenisowym Tie Break, gdzie dzieci uczęszczają na zajęcia sportowe ogólnorozwojowe, zajęcia z mini tenisa oraz  Funny Judo –  prowadzone przez olimpijczyka, brązowego medalistę Mistrzostw Świata, wielokrotnego mistrza Polski we wszystkich kategoriach wiekowych – Grzegorza Eitela. 

Wspomaganie rozwoju i edukacji przedszkolaków realizowane jest zgodnie z aktualnie obowiązującą podstawą programową wychowania przedszkolnego.

W pracy edukacyjno-wychowawczej uwzględniamy następujące rozwiązania metodyczne i programowe:

Stosowanie powyższych rozwiązań pozwala na tworzenie sytuacji edukacyjnych, które korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich twórczy potencjał.

Nasza oferta edukacyjna obejmuje ponadto: 

 • zajęcia rytmiczno-umuzykalniające,
 • gimnastykę korekcyjną,
 • codzienne gry i zabawy ruchowe z ukierunkowaniem na różne dyscypliny sportowe i podstawowe elementy gier i zabaw ruchowych / z wykorzystaniem założeń programu/
 • zajęcia z mini tenisa
 • naukę kucharzenia
 • spotkania z przyrodą
 • spotkania z ciekawymi ludźmi,
 • zwiedzanie interesujących miejsc /wycieczki/
 • organizowanie urodzin w przedszkolu
 • imprezy okolicznościowe

Dodatkowo zapewniamy :

 • 3 nielimitowane posiłki przygotowane przez naszego kucharza
  (jadłospis ułożony przez dietetyka dziecięcego)
 • Ubezpieczenie NNW Allianz
 • Opiekę logopedy 1x w tygodniu

 

Zajęcia dodatkowe dla chętnych: