Blog

Prawa Dziecka

Podczas zajęć zapoznaliśmy się z wybranymi prawami dziecka. Przedszkolaki dowiedziały się również o istnieniu organizacji UNICEF, która pomaga dzieciom w zakresie wyżywienia, ochrony zdrowia, ochrony przed przemocą i edukacji. Na koniec wspólnie wykonaliśmy plakat z ilustracjami przedstawiającymi nasze prawa.