Polityka prywatności

Witamy na stronie https://www.malyolimpijczyk.pl (“Strona”). Rozumiemy, że prywatność w Internecie jest ważna dla użytkowników naszej Witryny, zwłaszcza podczas prowadzenia działalności gospodarczej. Niniejsze oświadczenie reguluje naszą politykę prywatności w odniesieniu do tych użytkowników Witryny (“Odwiedzający”), którzy odwiedzają ją bez zawierania transakcji biznesowych oraz Odwiedzających, którzy rejestrują się w celu zawierania transakcji biznesowych w Witrynie i korzystają z różnych usług oferowanych przez
“Mały Olimpijczyk” Przedszkole Edukacyjno-Sportowe Jakub Metelski (łącznie “Usługi”) (“Upoważnieni klienci”).

“Informacje umożliwiające identyfikację osoby”

odnosi się do wszelkich informacji, które identyfikują lub mogą być wykorzystane do zidentyfikowania, skontaktowania się lub zlokalizowania osoby, do której odnoszą się takie informacje, w tym między innymi imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer faksu, adres e-mail, profile finansowe, numer ubezpieczenia społecznego i informacje o karcie kredytowej. Dane osobowe nie obejmują informacji gromadzonych anonimowo (tj. bez identyfikacji konkretnego użytkownika) ani informacji demograficznych niepowiązanych ze zidentyfikowaną osobą.

Jakie dane osobowe są gromadzone?

Możemy zbierać podstawowe informacje o profilu użytkownika od wszystkich Odwiedzających. Zbieramy następujące dodatkowe informacje od naszych Autoryzowanych Klientów: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres, informacje o profilu w mediach społecznościowych,

Jakie organizacje zbierają informacje?

Oprócz bezpośredniego gromadzenia informacji przez nas, nasi zewnętrzni dostawcy usług (tacy jak firmy obsługujące karty kredytowe, firmy rozliczeniowe i banki), którzy mogą świadczyć takie usługi, jak usługi kredytowe, ubezpieczeniowe i powiernicze, mogą gromadzić te informacje od naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów. Nie kontrolujemy sposobu, w jaki te osoby trzecie wykorzystują takie informacje, ale prosimy je o ujawnienie, w jaki sposób wykorzystują dane osobowe przekazane im przez Odwiedzających i Upoważnionych Klientów. Niektóre z tych stron trzecich mogą być pośrednikami, którzy działają wyłącznie jako ogniwa w łańcuchu dystrybucji i nie przechowują, nie zachowują ani nie wykorzystują przekazanych im informacji.

W jaki sposób Witryna wykorzystuje dane osobowe??

Używamy Danych Osobowych w celu personalizacji Witryny, tworzenia odpowiednich ofert usług oraz spełniania żądań kupna i sprzedaży w Witrynie. Możemy wysyłać Odwiedzającym i Upoważnionym Klientom wiadomości e-mail dotyczące badań lub możliwości zakupu i sprzedaży w Witrynie lub informacje związane z tematyką Witryny. Możemy również wykorzystywać Dane osobowe do kontaktowania się z Odwiedzającymi i Upoważnionymi klientami w odpowiedzi na konkretne zapytania lub w celu dostarczenia żądanych informacji.

Komu mogą być udostępniane informacje?

Dane osobowe Autoryzowanych Klientów mogą być udostępniane innym Autoryzowanym Klientom, którzy chcą ocenić potencjalne transakcje z innymi Autoryzowanymi Klientami. Możemy udostępniać zagregowane informacje o naszych Odwiedzających, w tym dane demograficzne naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów, naszym agencjom stowarzyszonym i zewnętrznym dostawcom. Oferujemy również możliwość “rezygnacji” z otrzymywania informacji lub kontaktowania się z nami lub jakąkolwiek agencją działającą w naszym imieniu.

W jaki sposób przechowywane są dane osobowe?

Dane osobowe gromadzone przez “Mały Olimpijczyk” Przedszkole Edukacyjno-Sportowe Jakub Metelski są bezpiecznie przechowywane i nie są dostępne dla osób trzecich ani pracowników “Mały Olimpijczyk” Przedszkole Edukacyjno-Sportowe Jakub Metelski, z wyjątkiem wykorzystania ich w sposób wskazany powyżej.

Jakie wybory są dostępne dla odwiedzających w odniesieniu do gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania informacji?

Odwiedzający i Upoważnieni Klienci mogą zrezygnować z otrzymywania niezamówionych informacji od nas i/lub naszych dostawców i powiązanych agencji lub kontaktowania się z nimi, odpowiadając na wiadomości e-mail zgodnie z instrukcjami lub kontaktując się z nami pod adresem www@malyolimpijczyk.pl.

Pliki cookie Google AdSense i DoubleClick

Google, jako dostawca zewnętrzny, wykorzystuje pliki cookie do wyświetlania reklam w naszym Serwisie.

Ciasteczka

Plik cookie to ciąg informacji, które strona internetowa przechowuje na komputerze odwiedzającego i które przeglądarka odwiedzającego przekazuje stronie internetowej za każdym razem, gdy odwiedzający powraca.

Używamy plików “cookie” do zbierania informacji. Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Czy na stronie używane są pliki cookie?

Pliki cookie są wykorzystywane z różnych powodów. Używamy plików cookie w celu uzyskania informacji o preferencjach naszych Odwiedzających i wybieranych przez nich usługach. Używamy również plików cookie do celów bezpieczeństwa, aby chronić naszych Autoryzowanych Klientów. Na przykład, jeśli Autoryzowany Klient jest zalogowany, a witryna jest nieużywana przez ponad 10 minut, automatycznie wylogujemy Autoryzowanego Klienta. Odwiedzający, którzy nie chcą, aby pliki cookie były umieszczane na ich komputerach, powinni ustawić swoje przeglądarki tak, aby odrzucały pliki cookie przed skorzystaniem z witryny https://www.malyolimpijczyk.pl , z tą wadą, że niektóre funkcje witryny mogą nie działać poprawnie bez pomocy plików cookie.

Pliki cookie używane przez naszych dostawców usług

Nasi dostawcy usług używają plików cookie, które mogą być przechowywane na komputerze użytkownika podczas odwiedzania naszej witryny. Więcej informacji na temat używanych plików cookie można znaleźć na naszej stronie z informacjami o plikach cookie.

How does “Little Olympian” Educational and Sports Kindergarten Jakub Metelski use login information?

“Mały Olimpijczyk” Przedszkole Edukacyjno-Sportowe Jakub Metelski uses login information, including, but not limited to, IP addresses, ISPs, and browser types, browser version, pages visited, date and time of visit, to analyze trends, administer the Site, track a user’s movement and use, and gather broad demographic information.

What partners or service providers have access to Personally Identifiable Information from Visitors and/or Authorized Customers on the Site?

“Mały Olimpijczyk” Przedszkole Edukacyjno-Sportowe Jakub Metelski wykorzystuje dane logowania, w tym między innymi adresy IP, dostawców usług internetowych i typy przeglądarek, wersje przeglądarek, odwiedzane strony, datę i godzinę odwiedzin, w celu analizy trendów, administrowania Witryną, śledzenia ruchu użytkownika i korzystania z niej oraz gromadzenia szerokich informacji demograficznych.

W jaki sposób Witryna zabezpiecza dane osobowe?

Wszyscy nasi pracownicy są zaznajomieni z naszą polityką i praktykami bezpieczeństwa. Dane osobowe naszych odwiedzających i autoryzowanych klientów są dostępne tylko dla ograniczonej liczby wykwalifikowanych pracowników, którzy otrzymują hasło w celu uzyskania dostępu do tych informacji. Regularnie przeprowadzamy audyty naszych systemów i procesów bezpieczeństwa. Wrażliwe informacje, takie jak numery kart kredytowych lub numery ubezpieczenia społecznego, są chronione przez protokoły szyfrowania, stosowane w celu ochrony informacji przesyłanych przez Internet. Chociaż podejmujemy komercyjnie uzasadnione środki w celu utrzymania bezpiecznej witryny, komunikacja elektroniczna i bazy danych są narażone na błędy, manipulacje i włamania, a my nie możemy zagwarantować ani zapewnić, że takie zdarzenia nie będą miały miejsca i nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec Odwiedzających lub Upoważnionych Klientów za takie zdarzenia.

W jaki sposób Odwiedzający mogą poprawić wszelkie nieścisłości w Informacjach umożliwiających identyfikację osoby?

Odwiedzający i Upoważnieni Klienci mogą skontaktować się z nami w celu aktualizacji dotyczących ich Danych Osobowych lub poprawienia wszelkich nieścisłości, wysyłając wiadomość e-mail na adres www@malyolimpijczyk.pl

Czy odwiedzający może usunąć lub dezaktywować informacje umożliwiające identyfikację osoby zebrane przez Witrynę?

Zapewniamy Odwiedzającym i Upoważnionym Klientom mechanizm usuwania/dezaktywacji Danych Osobowych z bazy danych Witryny poprzez kontakt. Jednakże, ze względu na kopie zapasowe i rejestry usunięć, usunięcie wpisu Odwiedzającego bez zachowania pewnych szczątkowych informacji może być niemożliwe. Osoba fizyczna, która zażąda dezaktywacji Danych Osobowych, zostanie funkcjonalnie usunięta, a my nie będziemy sprzedawać, przekazywać ani wykorzystywać Danych Osobowych dotyczących tej osoby w jakikolwiek sposób.

Twoje prawa

Oto podsumowanie praw przysługujących użytkownikowi na mocy przepisów o ochronie danych osobowych

 

Prywatność dzieci

Nasza usługa nie jest skierowana do “dzieci”, czyli osób poniżej 18 roku życia, i nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia.

Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam dane osobowe, skontaktuj się z nami natychmiast, korzystając z podanych danych kontaktowych. Jeśli dowiemy się, że dzieci poniżej 18 roku życia dostarczyły dane osobowe, natychmiast usuniemy je z naszych serwerów.

Zgodność z przepisami prawa

Ujawnianie informacji umożliwiających identyfikację osoby w celu zachowania zgodności z prawem. Ujawnimy Informacje umożliwiające identyfikację osoby w celu zastosowania się do nakazu sądowego lub wezwania do sądu lub wniosku organu ścigania o ujawnienie informacji. Ujawnimy również Dane Osobowe, gdy będzie to zasadnie konieczne w celu ochrony bezpieczeństwa naszych Odwiedzających i Upoważnionych Klientów.

Co się stanie, jeśli Polityka prywatności ulegnie zmianie?

Poinformujemy Odwiedzających i Upoważnionych Klientów o zmianach w naszej polityce prywatności, publikując takie zmiany w Witrynie. Jeśli jednak zmieniamy naszą politykę prywatności w sposób, który może spowodować ujawnienie Informacji umożliwiających identyfikację osoby, o których ujawnienie wcześniej poprosił Odwiedzający lub Upoważniony klient, skontaktujemy się z takim Odwiedzającym lub Upoważnionym klientem, aby umożliwić mu zapobieżenie takiemu ujawnieniu.

Linki

https://www.malyolimpijczyk.pl zawiera łącza do innych witryn internetowych. Należy pamiętać, że kliknięcie jednego z tych łączy powoduje przejście do innej witryny. Zachęcamy do zapoznania się z oświadczeniami o ochronie prywatności tych witryn, ponieważ ich polityka prywatności może różnić się od naszej.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem www@malyolimpijczyk.pl

Ostatnia aktualizacja: 15 lutego 2024