Blog

Odwiedziny Pana Romka

Pan Romek niezwykle interesująco opowiadał nam o tym, w jaki sposób zwierzęta przygotowują się do zimy. Dziś zawitały u nas gryzonie: myszki japońskie, popieliczki, koszatki leśne, a także jeż afrykański i piękne białe gołębie pawiki. Podczas spotkania dzieci miały możliwość obserwowania zachowania wybranych zwierząt, wnikliwie poznać ich budowę, a także pogłaskać ulubieńców. Z wielkim zaciekawieniem przedszkolaki słuchały opowieści o tym jak zwierzęta zbierają zapasy, zapadają w sen zimowy czy zmieniają swoje ubarwienie.